Kirjallisuutta ja tutkimuksia Turun tuomiokirkosta

Tuomiokirkosta on kirjoitettu monta kirjaa ja julkaisua. Kannattaa kuitenkin huomioida, että varsinkin Tuomiokirkon rakennushistoriasta on useita tulkintoja. Eri tutkijoiden näkemykset voivat siis erota toisistaan huomattavasti. Tällä sivulla on tietoa lähdekirjallisuudesta ja linkkejä eri lähteisiin.

Lähdekirjallisuutta Turun tuomiokirkosta

Kaisti, Riikka: Turun tuomiokirkko - Rakkaudella rakennettu. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2017

Finnberg, Julius: Turun tuomiokirkko 1229-1929, Otava 1929

Gardberg et al.: Turun tuomiokirkko 1300-2000, Tammi 2000

Turun tuomiokirkon Mustakirja, Registrum ecclesiae Aboensis, on tärkein Suomen keskiajan lähdeteos. Siihen on koottu keskiaikaisia dokumentteja vuosilta 1229-1515. Turun tuomiokirkon Mustakirja löytyy Kansallisarkiston Diplomatarium Fennicum -palvelusta pdf-muodossa.

Linkkejä tutkimuksiin

Aki Arponen: The Medieval Skull Relic of Turku Cathedral. Mirator 16:1/2015. Aiemmin Pyhän Eerikin relikvaarioksi tulkitun päänmuotoisen pyhäinjäännösastian uutta tutkimusta.

Aki Arponen, Heli Maijanen, Visa Immonen: From Bones to Sacred Artefact: The Late Medieval Skull Relic of Turku Cathedral, Finland. Temenos, Vol. 54 No 2 (2018). Aiemmin Pyhän Eerikin relikvaarioksi tulkitun päänmuotoisen pyhäinjäännösastian uutta tutkimusta. (Klikkaa pdf-painiketta tiedoston lataamiseksi.)

Jussi-Pekka Taavitsainen, Markku J. Oinonen & Göran Possnert: The Turku Cathedral Relics Revisited and Anonymous Relics dated to the Eleventh and Twelfth Centuries. Mirator 16:2/2015. Turun tuomiokirkon reliikkien ajoitusta.

Sukututkijoille

Tuomiokirkon lattian alle on haudattu arviolta n. 4500 vainajaa. Kirkkohautaaminen loppui 1700-luvun lopulla, mutta haudat ovat kirkossa edelleen. Monet haudoista olivat sukuhautoja. Samaan hautaan saatettiin haudata useita sukuja. Nykyään lattiassa voi nähdä n. 90 hautakiveä hautojen paikkoja osoittamassa. Kartasta näkee niiden hautojen sijainnin, joiden hautakivet ovat säilyneet.

Turun tuomiokirkon hautakartta