Sisältö (content)

Autuuttamisjuhla

Piispa Hemmingin (n. 1290–1366) autuuttamisjuhlaa vietettiin kesäkuun 18. päivänä vuonna 1514. Tuolloin piispan maalliset jäännökset nostettiin haudastaan ja pantiin tarkoitusta varten hankittuun pyhäinjäännöslippaaseen. Juhlaa varten oli suunniteltu näyttävä ohjelma messuineen, kulkueineen ja arvovieraineen. Autuaaksi julistaminen oli ensimmäinen vaihe Hemmingin pyhimykseksi julistamisessa. Pyhimystä piispa Hemmingistä ei kuitenkaan koskaan tullut, sillä reformaatio keskeytti nämä suunnitelmat.


LÄHTEET

Gardberg , C.J.: Keskiajan rauhaton loppuvaihe. Teoksessa Kansallispyhäkkö. Toim. C.J. Gardberg, Simo Heininen ja P.O. Welin. Tammi, Helsinki 2000. Sivut 106–109

Finnberg, Julius: Turun tuomiokirkon vuosisataiset vaiheet. Otava, Helsinki 1929. Sivut 84–89

Larsson, Gösta: Hemming från Bälinge. Biskop och hyllad som helgon. Gösta Larsson, Danderyd 2008. Sivut 38–45

Förslag till ceremoniel vid biskop Hemmings skrinläggning, tillsänt domkapitlet i Åbo (av electus Hemming Gadh). 1514. Kansallisarkisto, Diplomatarium Fennicum  http://extranet.narc.fi/DF/detail.php?id=5715