Sisältö (content)

Kaikkien Pyhien kappeli

Nykyinen pääkuori on kirkon entinen Kaikkien Pyhien kappeli, joka rakennettiin silloisen pääkuorin itäpuolelle oletettavasti 1470-luvulla. Kappelissa oli muutamien tietyille pyhimyksille omistetun alttarin lisäksi yksi, joka oli omistettu kaikille pyhimyksille. Piispa Isaacus Rothovius siirrätti pääalttarin tähän kappeliin vuonna 1649. Nykyisin pääkuori on tunnettu mm. Robert Wilhelm Ekmanin 1850-luvulla maalaamista freskoista.


LÄHTEET

Hiekkanen, Markus: Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2007. Sivut 200–201

Kaisti, Riikka: Turun tuomiokirkko. Rakkaudella rakennettu. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turku 2013. Sivut 75–80

Gardberg , C.J.: Keskiaikaiset alttarit. Teoksessa Kansallispyhäkkö. Toim. C.J. Gardberg, Simo Heininen ja P.O. Welin. Tammi, Helsinki 2000. Sivut 111–114