Sisältö (content)

Käsikirja, Messu ja Piina

Vuonna 1549 ilmestyi kolme Mikael Agricolan teosta. Käsikirja castesta ia muista christikunnan menoista sisälsi ohjeita kirkollisia toimituksia varten. Messu eli Herran echtolinen antoi ohjeita jumalanpalveluksen kulkuun. Kolmas teos, Se meiden Herran Jesusen Christusen pina, ylesnousemus ia taiuaisen astumus, käsitteli Jeesuksen kärsimystä ja pääsiäisen tapahtumia. Kirjoja tarvittiin reformaation tuoman muutoksen vuoksi.


LÄHTEET

Heininen, Simo, Laine, Tuija, Knuutila, Jyrki ja Laine, Esko M.: Teologia. Teoksessa Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Toim. Tuija Laine. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1997. Sivut 51–52, 108–114