Sisältö (content)

Kastemalja

Tuomiokirkossa säilynyt kasteallas on valmistettu kotimaisesta kalkkikivestä 1400-luvulla. Sen alkuperäistä sijaintipaikkaa Tuomiokirkossa ei tiedetä, mutta se on joka tapauksessa sijainnut näkyvällä paikalla, lähellä sisäänkäyntiä, mahdollisesti kirkon keskikäytävän ja etelästä pohjoisen kulkevan käytävän risteyskohdassa.


LÄHTEET

Hiekkanen, Markus: Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2007. Sivu 208

Hiekkanen, Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla Otava, Helsinki 2003. Sivut 118–119