Sisältö (content)

Kastetoimitus ja kastepappi

Keskiajalla ja reformaatioajan alussa kaste oli moniosainen toimitus, joka tapahtui osittain kirkon asehuoneessa ja osittain kirkkosalissa. Kasteallas sijaitsi kirkkosalin puolella. Kummeilla oli tärkeä rooli kastetoimituksessa. Sen sijaan kastettavan lapsen äiti ei voinut osallistua kastetilaisuuteen, koska hänen ajateltiin olevan saastainen 40 päivän ajan synnytyksen jälkeen. Lapsi pyrittiin kastamaan mahdollisimman pienenä, muutaman päivän ikäisenä.


LÄHTEET

Hanska, Jussi ja Lahtinen, Anu: Keskiajalta 1500-luvun lopulle. Teoksessa Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Toim. Jussi Hanska ja Kirsi Vainio-Korhonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2010. Sivu 19

Hiekkanen, Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla Otava, Helsinki 2003. Sivut 119–120