Sisältö (content)

Katolinen katedraali

Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöön vuonna 1300. Nykyisen laajuutensa se oli saavuttanut pääpiirteissään 1500-luvun alkuun mennessä. Katoliseksi katedraaliksi rakennetussa Tuomiokirkossa oli lukuisia pyhimyksille omistettuja sivukappeleita ja alttareita. Reformaation mutta myös tulipalojen ja ryöstöretkien myötä kirkon sisustus on kokenut huomattavia muutoksia. Pyhimyskappeleista on tullut hautakappeleita, kuoriaita on muuttanut muotoaan ja lopulta hävinnyt ja kirkkosaliin on rakennettu yhtenäiset penkit.


LÄHTEET

Drake, Knut: Turun tuomiokirkon rakentaminen keskiaikana. Osa 1. Ydinkirkko. Teoksessa Turun Historiallinen Arkisto 62. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2013. Sivut 19–20

Hiekkanen, Markus: Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2007. Sivut 188–201