Sisältö (content)

Papin selibaatti

Katolisena aikana pappien piti pysyä naimattomana. Reformaation myötä vaatimus selibaatista poistui. Vähitellen syntyi pappissukuja, joissa perheen poika seurasi isäänsä papin uralle. Usein papin tytär tai leski myös avioitui seurakunnan tulevan papin kanssa.


LÄHTEET

Heininen, Simo & Heikkilä Markku: Suomen kirkkohistoria. Edita, Helsinki 1996. Sivut 39–40, 106–107

Suolahti, Gunnar: Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla. WSOY, Porvoo 1919. Sivu 9