Sisältö (content)

Martti Luther

Martti Luther (1483–1546) oli saksalainen pappi. Hänen julkaisemansa teesit, jotka hän tarinan mukaan naulasi Wittenbergin kirkon oveen, käynnistivät uskonpuhdistuksen eli reformaation katolisessa kirkossa. Uudistuksesta syntyivät protestanttiset kirkkokunnat, joihin Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuuluu.

Martti Luther oli kaivosmiehen poika, joka valmistui juristiksi. Voimakkaan uskonnollisen kokemuksen jälkeen hän meni luostariin ja hänet vihittiin munkiksi.

Henkilökohtaiset hengelliset kamppailut saivat Lutherin tutkimaan uskon perusteita. Hän päätyi siihen, että ihminen ei voi elää niin täydellisen hyvää elämää, että selviäisi Jumalan tuomiolta. Ihminen voi pelastua vain armosta sen tähden, mitä Kristus on hänen puolestaan tehnyt, ottaen sen uskon kautta vastaan.

Lutherin johtopäätökset saivat hänet vastustamaan aneita, joiden luvattiin tasoittavan tietä taivaaseen. Tarinan mukaan hän naulasi aneita kritisoineet teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen vuonna 1517. Tästä katsotaan alkaneen uskonpuhdistuksen eli reformaation. Uudistusliike levisi nopeasti eri puolille Eurooppaa.

Lutherin tarkoitus ei ollut perustaa uutta kirkkokuntaa, vaan palata juurille ja kirkastaa uskon ydinsanoma. Paavi julisti hänet kuitenkin pannaan, ja kehitys vei Lutherin kannattajineen eroon paavin alaisuudesta. Niin alettiin perustaa protestanttisia kirkkoja.

Kansankieli ja lukutaito nousivat uudistuksessa tärkeään asemaan. Luther piti keskeisenä sitä, että jokainen voi lukea tai kuulla Jumalan Sanaa omalla äidinkielellään. Hän käänsi saksaksi Uuden testamentin ja sitten työryhmän kanssa Vanhan testamentin. Myös hänen muu kirjallinen tuotantonsa oli mittava.

Martti Luther toimi pitkään Wittenbergin yliopiston opettajana ja reformaatiosukupolven kasvattajana. Hän joutui mukaan myös politiikkaan ja kuoli eräällä matkalla sovitellessaan saksalaisruhtinaiden välejä.


LÄHTEET

Bainton, Roland: Tässä seison. Martti Lutherin elämä. Suom. Helinä Kuusiola. SLEY-Kirjat, Helsinki 1982.

Heinonen, Meri, Lahtinen, Anu ja Räsänen, Marika: Reformeista reformaatioon. Teoksessa Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2016. Sivut 9–17.