Sisältö (content)

Sanan seppä yhdistää tarinankerrontaa ja nykyteknologiaa

Reformaation historiaa esittelevä lisätyn todellisuuden Sanan seppä –sovellus antaa äänen 1500-luvulla eläneille ihmisille.

Sanan seppä -sovelluksen juuret ovat vuonna 2015 käynnistyneessä MIRACLE (Mixed Reality Applications for Culture and Learning Experiences) -tutkimushankkeessa. Pääosin Tekesin rahoittamassa hankkeessa on mukana tutkijoita Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistosta sekä VTT:ltä. Hankkeessa tutkitaan yhdistetyn todellisuuden teknologian käyttömahdollisuuksia museoissa, kulttuurimatkailussa ja luokkahuoneen ulkopuolella oppimisessa. Kumppaneina hankkeessa ovat muun muassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sekä Kirkkohallitus.

Sanan seppä -sovelluksen avulla tutkitaan  muun muassa yhdistetyn todellisuuden teknologian soveltuvuutta aineettoman kulttuuriperinnön esittämiseen ja miten aineellista kulttuuriperintöä voidaan hyödyntää osana tässä esityksessä. Sanan seppä -sovelluksessa reformaation vaikutuksesta tavallisen ihmisen elämään kerrotaan lisätyn todellisuuden avulla Turun tuomiokirkossa. Digitaalisia elementtejä tuodaan osaksi fyysistä todellisuutta ja näistä muodostuvaa kokonaisuutta tarkastellaan tabletin näytön kautta.

Sanan seppä -sovellus yhdistää tarinankerrontaa ja nykyteknologiaa. Sanan seppä on aikamatka: reformaation vuosikymmenten aikaiset digitaaliset hahmot tulevat osaksi todellista fyysistä tilaa. He kertovat reformaation tarinaa kahdeksassa kohtauksessa eri puolilla Turun tuomiokirkkoa.

Sovelluksen tekemiseen on osallistunut laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Turun yliopistosta toteutukseen on osallistunut kaksi yksikköä: Technology Research Center (nyk. Department of Future Technologies) on vastannut kokonaistoteutuksesta, tekniikasta ja grafiikasta, ja Suomen historian oppiaine historian tutkimuksesta. Käsikirjoituksen sovellukseen on tehnyt Tytti Issakainen ja näyttelijöiden ohjauksesta vastannut Emmi Louhivuori. Sovelluksen tekemisestä voit lukea lisää blogikirjoituksista ja kaikki tekijät on listattu Sanan sepän tekijät –sivulla.

Lisää MIRACLE-hankkeesta osoitteesta http://ar.utu.fi/miracle

Media Highlight

Liiketallennusta Sanan seppään