Åbo domkyrka renoveras under 2020-talet

Åbo domkyrka ska totalrenoveras. Förra gången kyrkan totalrenoverades var på slutet av 1970-talet. Därför finns det ett stort behov av en grundlig renovering. Åbo domkyrka är en levande församlingskyrka där vi firar gudstjänster och kyrkliga förrättningar. 

Målet är att Domkyrkan ska bli ännu mer besökarvänlig, tillgänglig och multifunktionell. Förändringarna som gjordes i Domkyrkan på 1970-talet var främst tekniska. Den här gången beaktas helheten med tanke på nutidens behov. Högst antagligen kommer endast små förändringar att 
göras i själva kyrksalen. Däremot kommer utrymmen som i dag inte är tillgängliga för allmänheten att öppnas upp för verksamhet.

Ännu är renoveringen i planeringsskedet och vi tar gärna emot dina åsikter om kyrkans renovering! Renoveringen kommer att börja 2026 och planeras bli klar tills Åbo stads 800-årsjubileum 2029. 

Du kan dela dina tankar om renoveringen med oss via feedbackformuläret, som denna länk leder till.

Poimintoja blogeista