VIP-paikka

– Tämä asehuone oli keskiajalla kulkureitti ulkoa kirkkosaliin, Marja Routi esittelee itäistä asehuonetta.

– Uudella ajalla siitä tehtiin osa kirkkosalia. Sen lattia oli tasainen ja siellä oli penkit. Se oli melkein VIP-paikka. Siitä oli erinomainen näkyvyys saarnatuoliin ja sana varmasti myös kuului hyvin.

Pappien oli harjoiteltava äänenkäyttöä, jotta Sana kuului viimeiseenkin penkkiriviin.

– Mitään mikkejä ei ollut. Tiedetään, että piispa Isaak Rothoviuksella 1600-luvulla oli komea ääni, Routi kertoo.

Portaali saliin päin oli nykyistä avarampi. Kun asehuone palautettiin kulkureitiksi, aukkoa pienennettiin ja siihen asennettiin väliovi. Portaalin vanha kaari näkyy yhä välioven ympärillä.