Kom på besök till Åbo domkyrka

Du är hjärtligt välkommen till Åbo domkyrka. Domkyrkan är öppen dagligen kl. 9–18, men under evenemang är det inte möjligt att kringgå kyrkan. (Givetvis är det sedan möjligt att delta i evenemangen.) Inträde till Domkyrkan är fritt. Svensk högmässa firas söndagar kl. 12.

Till höger vid ingången finns en toalett för allmänheten.

Vad är Domkyrkan?

Åbo domkyrka är Finlands nationalhelgedom och huvudkyrka för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Domkyrkan har varit huvudkyrkan i Finland både under katolsk tid och under den protestantiska tiden efter reformationen. Den anses vara Finlands mest värdefulla byggnadshistoriska minnesmärke. Kyrkan vigdes till domkyrka år 1300 och fick sin slutliga form på 1400- och 1500-talen. Efter Åbo brand år 1827 fick Åbo domkyrka sin nuvarande inredning och ett nytt torn för att ersätta det som hade förstörts i branden.

Domkyrkomuseet och Domcafé

I Domkyrkomuseet på kyrkans sydläktare kan man dyka djupt i historien, ända till 1300-talet. Föremålen belyser Domkyrkans och det kyrkliga livets olika skeden. I museet visas helgonskulpturer och altarföremål från den katolska medeltiden. Om tiden efter reformationen berättar kyrkliga textilier och silverföremål gjorda av skickliga hantverkare. Här kan man också bekanta sig med Domkyrkans byggnadsskeden. Museet är öppet dagligen kl. 9–18, men det är stängt under kyrkliga förrättningar. Tillträde till museet på sydläktaren är från huvudingången. (Domkyrkomuseet är inte tillgängligt för personer med rörelsehinder.) Biljetter till museet kan köpas från informationsdisk i kyrkans foajé. Biljetter till Domkyrkomuseet kostar 2€ från vuxna och 1€ med olika rabatter. Gratis med Museikortet.

Åbo domkyrkoförsamlings stämningsfulla missionskafé Domcafé finns i vad som kan vara Finlands äldsta kafélokal. Källarvalvet från 1400-talet under Sankta Ursulas kapell i Domkyrkan har i tiden varit bl.a. Domkyrkans salt- och sädesmagasin. Domcafé grundades år 1995 som en del av frivilligverksamheten inom missionsarbetet och för att stöda Åbo domkyrkoförsamlingens missionsarbete ute i världen. 

  • Valvkaféet Domcafé i katedralens stenfot är öppen alla dagar under sommarmånaderna
  • Under vintersäsongen är kaféet öppet efter söndagens gudstjänster och på beställning
  • Gruppbokningar till Domcafé på tfn 040 341 7109

Parkeringsplatser

I närheten av Domkyrkan finns avgiftsbelagda parkeringsplatser. Man kan också enkelt ta sig till kyrkan med kollektivtrafik. Uppgifter om rutter och tidtabeller finns på Åbo stads kollektivtrafiksajt. Även bussarna från Helsingfors och Tavastehus stannar intill Domkyrkan.

Böneplats och historiska minnesmärke

Åbo domkyrka är Guds hus och böneplats. Den är också ett populärt turistmål i Åbo. Vi ber, att besökare ska beakta denna status och respekterar andra människor samtidigt i kyrkan.