Välkommen till Åbo domkyrka

Domkyrkan är öppen dagligen kl. 9-18. (29.2.2024 Domkyrkan stängas redan kl. 15.) Fritt inträde till kyrkan. Högmässa på svenska firas söndagar kl. 12.

Åbo domkyrka är Åbo domkyrkoförsamlings och Åbo svenska församlings huvudkyrka. Mera info om Åbo svenska församling hittas på deras webbplats.

Åbo svenska församlings webbplats

Åbo domkyrka är Finlands nationalhelgedom och huvudkyrka för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Domkyrkan har varit Finlands huvudkyrka både under katolsk tid och under den protestantiska tiden efter reformationen.

Kyrkan anses vara Finlands mest värdefulla byggnadshistoriska minnesmärke. Den vigdes till domkyrka år 1300 och fick sin slutliga form på 1400- och 1500-talen. Efter Åbo brand år 1827 fick Åbo domkyrka sin nuvarande inredning och ett nytt torn för att ersätta det som hade förstörts i branden.

Åbo domkyrka i hösten, luftbild med några fåglar som flyger förbi

Fotografi på denna webplats:

Foto på denna sidan: Mikael Grönroos

Andra fotos på denna webplats: Timo Jakonen, Jussi Vierimaa, Aarne Ormio, Henri Kirkanen och Eeva-Kaisa Ahlamo