Välkommen till Åbo domkyrka

Kyrkan är öppen dagligen kl. 9-18. Svensk högmässa firas söndagar kl. 12.

Åbo domkyrka är också Åbo svenska församlingens huvudkyrka. Mera info om församlingen hittas på deras webbplats.

Åbo svenska församlingens webbplats

Åbo domkyrka är Finlands nationalhelgedom och huvudkyrka för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Domkyrkan har varit huvudkyrkan i Finland både under katolsk tid och under den protestantiska tiden efter reformationen.

Kyrkan anses vara Finlands mest värdefulla byggnadshistoriska minnesmärke. Den vigdes till domkyrka år 1300 och fick sin slutliga form på 1400- och 1500-talen. Efter Åbo brand år 1827 fick Åbo domkyrka sin nuvarande inredning och ett nytt torn för att ersätta det som hade förstörts i branden.

Denna webbplats byggnas och ska vara färdig i slutet av august 2021. Komm tillbaka i september att se mera info på svenska.

Domkyrkans tornet och trä.