Enrico Mazzone: ”Mitä Agricola tekisi?” Turun tuomiokirkossa 4.-24.4.2024

(English and Italian further below.)

Italialainen, Porissa asuva taiteilija Enrico Mazzone tuo lyijykynäpiirustuksiaan näytteille Turun tuomiokirkon Pyhän Johanneksen kappeliin. ”Mitä Agricola tekisi?” -näyttely ottaa tutkimuskohteekseen Agricolan elämän ja työn.

Näyttelyn punaisena lankana kulkee Agricolan hahmo kahden maailman, vanhan ja uuden, välissä. Suomalaisten käsitys Agricolasta on hyvin perinteinen, välillä jopa yksiulotteinen. Tätä hahmoa, käsitystä Agricolasta, näyttely tutkii erilaisissa tilanteissa. Näyttelyn nimi, ”Mitä Agricola tekisi?” toimii siis sekä aikalaislähtökohdista että nykyajan pohtijan näkökulmasta katsottuna. Ruskon pääkirjastolla Ruskotalolla nyt esillä olevat teokset toimivat jonkinlaisena alkusoittona Tuomiokirkon näyttelylle. Ruskon näyttely käy läpi aikaa ennen Agricolaa, kun Tuomiokirkon näyttely kertoo aikakauden vaihteesta Agricolan kautta.

Mazzone syntyi Torinossa vuonna 1982. Teatterilavastusta opiskellut ja graafikkonakin työskennellyt Mazzone päätyi vuonna 2015 Raumalle taiteilijaresidenssiin. Jokin Suomessa puhutteli, ja taiteilijan mieli kiintyi myös Kalevalaan. Syntyi jättimäinen 97 metriä pitkä Rubedo-teos, joka oli vuonna 2022 esillä Kädentaitomessujen aikaan Turun messukeskuksessa. Rubedon inspiraatio pursuaa kahdesta lähteestä: Kalevalasta ja Dante Alighierin Jumalaisesta näytelmästä. Molemmissa pohditaan maanpaon ja sisäisen matkan teemoja.

Turun tuomiokirkossa nähdään kuitenkin uusia töitä Mikael Agricolasta. Mitä sanottavaa italialaisella voisi olla Agricolasta, suomen kielen isästä?

- Hyppäys myyttien maailmasta, kuten sen vaikkapa Rubedossa esitän, on suuri. Tässä näyttelyssä keskityn Agricolaan, todelliseen historialliseen henkilöön, joka on vaikuttanut suuresti suomalaisen yhteiskunnan muotoutumiseen. Historiankirjoituksessa kuitenkin tukeudutaan faktoihin ja totuudellisuuteen, jolloin jotain Agricolan olemuksesta jää väkisinkin peittoon. Haluaisinkin tuoda yksityiskohtia, jopa syvyyttä, suomalaiseen mielikuvaan Agricolasta, ehkä myös uusia näkökulmia. Näyttely koostuu siitä, mitä olen itse kuullut ja kokenut, ja miten olen inspiroitunut suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Kiehtovaa näyttelyssä on juuri sen tila: Turun tuomiokirkossa painoarvo on Agricolaa tutkittaessa lopulta enemmän historiallisella todellisuudella, ei niinkään myyteillä.

Mazzone sanoo piirtäneensä aina. Ensimmäisenä rohkaisijana oli paperiammatissa toiminut isoisä, joka antoi pikkupojan käyttöön kallisarvoista piirustuspaperia. Hän kertoi myös värikkäitä tarinoita metsistä Italiassa ja Alppien takana, ja sytytti näin Mazzonen mieleen rakkauden luontoa kohtaan. Taiteelliseksi esikuvakseen Mazzone mainitsee Albrecht Dürerin, saksalaisen 1400- ja 1500-lukujen taitteessa eläneen taidemaalarin ja puupiirrosten tekijän. Mazzonen oma tyyli onkin lähellä renessanssiajan rikasta, realistista ja loputtomasti yksityiskohtia täynnä olevaa piirrostapaa.

Mazzonen taiteen sarjakuvamainen tyyli tuo Mikael Agricolan myytin kerroksiin uusia puolia. Se puhuttelee hyvin myös erilaisia ikäryhmiä.

- Agricola oli omassa ajassaan, katolisen ajan ja reformaation taitteessa, uudistajan roolissa, pohtii Mazzone. – Hän haastoi vanhoja käsitteitä ja uudisti kulttuuria. Myöhemmin hänestäkin kuitenkin tuli suomalaiseen narratiiviin jonkinlainen pysyvä uskonkappale, doktriini, joka on suomalaisille hyvin tuttu ja turvallinen. Minusta on kiehtovaa yrittää kurkistaa sen taakse. Lisäksi se tuo mukavasti virikkeitä pohtia sananvapautta.

Mazzonen yksityiskohtainen sarjakuvatyyli toimiikin myyttisen Agricola-hahmon tarinassa harvinaisen hyvin. Näytteille asettelu taas sopii Tuomiokirkon keskiaikaiseen tunnelmaan, ja saa katsojan miettimään omia käsityksiään suomen kirjakielen isästä.

- Olen huomannut, että suomalaisilla on tapana suhtautua Agricolaan melko ihailevasti. Piirroksissani Agricola saattaa tällä käyttämälläni tyylillä saada välillä jopa jonkinlaisen supersankarin olemuksen. Varsinkin nuorille tällainen lähestymistapa on tuttua, ja tavoitteenani onkin puhutella erityisesti juuri heitä, ennen kuin tuo Agricolaa koskeva uskonkappale vakiintuu osaksi heidän kulttuurikäsitystään. Toki toivon, että työt kutkuttavat myös aikuiskatsojien mielikuvitusta.

Mikael Agricola kulki 1500-luvulla Turun tuomiokirkossa samojen holvien alla kuin mekin, ensin Turun katedraalikoulun rehtorina, sitten piispana. Taidenäyttelyn paikka Agricolan kotikirkossa tuokin kiinnostavan lisän Agricolasta kertoviin kuvituksiin, joissa reformaatiopiispa kuvataan usein lähinnä kirjanoppineena ja vakavana hahmona. Mazzonen taiteessa on näkyvillä ajankuvausta ja hetkeen pysähtymistä, mutta myös leikillisyyttä, jota harvemmin on Agricolaan yhdistetty.

Näyttelyn avajaiset torstaina 4.4.24 klo 15-17. Taiteilija paikalla.

Mies makoilee pikkutarkan lyijykynäpiirustuksen vierellä.

Enrico Mazzone: “What would Agricola do?” in Turku Cathedral 4.-24.4.2024

Enrico Mazzone, Italian artist living in Pori, Finland, will give an exhibition of his pencil drawings in the Chapel of St John in Turku Cathedral. “What would Agricola do?” investigates the life and work of Mikael Agricola.

The common thread of the exhibition is the character of Agricola, stuck in between two worlds, old and new. The Finnish idea of Agricola is traditional, sometimes even one-dimensional. The aim of the exhibition is to examine this idea from different perspectives. The name of the exhibition, “What would Agricola do?”, works from Agricola’s contemporary as well as modern person. Mazzone has an exhibition now in Rusko main library in Ruskotalo. This exhibition works as a sort of prelude to the one in the Cathedral. In Rusko, the viewpoint is the time before Agricola, when the exhibition in the Cathedral analyses the change of an era through Agricola.

Mazzone was born in Turin in 1982. He studied theatrical set design, worked as a graphic designer and travelled extensively. In 2015 he ended up in an artistic residence in Rauma. Something in the Finnish culture touched his soul, and he found inspiration in Kalevala, Finnish national epic. He drew a gigantic, 97 metres long and 4 metres high pencil work, Rubedo. It has been presented in several locations around Europe, also in Turku Fair Centre in 2022. Rubedo originates from a dual identity. In addition to Kalevala, it takes inspiration from Dante Alighieri’s “Divina Commedia”, analyzing themes such as exile and the inner journey.

However, in Turku Cathedral the exhibition is about Mikael Agricola. What can an Italian say about Agricola, the father of Finnish language?

- The leap from the mythical world, as it is pictured for instance in Rubedo, is grand. In this exhibition I focus on Agricola, a real historical person who has contributed to the evolution of Finnish society. In writing of history, people must lean on facts and truthfulness, but this overlooks something about Agricola’s essence. I would like to bring some more details, even depth, into the mental image the Finnish people have of Agricola. Maybe even new points of view. The exhibition is about what I’ve heard and experienced myself, as well as how I’ve been inspired by the Finnish cultural heritage. Fascinating about this exhibition is the space: when Turku Cathedral is the surroundings talking about Agricola, the focus is more on the historical truths than the myths.

Mazzone says he has always been drawing. First encouragement he got from his grandfather, who worked in paper business. He gave precious drawing blocks to the small Enrico and told vivid stories about forests in Italy and over the Alps, and thus ignited the love for nature in the young boy’s mind. As his idol Mazzone names Albrecht Dürer, German artist and printmaker from the early 1500s. Mazzone’s own style is indeed close to the rich, realistic, and endlessly detailed style of Renaissance art.

The comic style art of Mazzone brings new layers into the myth of Mikael Agricola and is well suited to a historical and engaging narrative for different age groups.

- Agricola was a true reformer during his time, as the Catholic era turned into Protestantism, Mazzone reasons. – He challenged some old dogmas and reshaped the culture. But later he himself became a similar doctrine in the Finnish cultural narrative, something that nowadays is both familiar and safe. I find it fascinating to try and peek behind this cultural account, it gives the possibility to draw continuous stimuli on freedom of speech.

The detailed comic art style works remarkably well with the mythical character of Agricola. The exhibition itself functions nicely with the medieval atmosphere of the Cathedral and helps the viewer to ponder the idea of Agricola.

- I’ve noticed that the Finnish people tend to look up to Agricola quite a lot. I think my exhibition continues this habit, since the comic art style I’m using in my drawings gives Agricola almost a superhero-like feeling. Especially for the young this kind of an approach is very familiar. I admit, one of my goals is to address the younger generation before the established Agricola doctrine becomes permanent in their cultural view. But naturally I hope that my art will inspire also other viewers.

Mikael Agricola walked in the 1500s in Turku Cathedral under the same vaults we do, first as the principal of the Cathedral School, then as a bishop. The place of the exhibition in the Agricola’s former workplace and habitat brings an interesting aspect to the art. Agricola is traditionally depicted as a scholarly clerk in the company of books, with no hint of smile. In Mazzone’s art we see zeitgeist and snapshots of Agricola’s time, but also playfulness, rarely experienced with Agricola.

Opening on Thursday 4.4.24 at 3-5 p.m.

 

Enrico Mazzone: “Cosa farebbe Agricola?” nella Cattedrale di Turku 4.-24.4.2024

L’artista italiano Enrico Mazzone, attualmente in Finlandia e residente a Pori, esporrà una mostra di disegni intitolata “Cosa farebbe Agricola?” nella Cappella di San Giovanni nella Cattedrale di Turku. Il tema della mostra indaga la vita e l'opera di Mikael Agricola e cio’ che ne rimane oggi.

Filo conduttore della mostra è la figura di Agricola, incastrato tra due mondi, vecchio e nuovo. Nella tradizione filandese, l’idea di Agricola, è tradizionale, spesso unidimensionale. Lo scopo della mostra è quello di esaminare questa idea da nuove e diverse prospettive. Il titolo della mostra, “Cosa farebbe Agricola?”, e’ valido sia dal punto di vista attuale tanto quanto di un suo contemporaneo. Mazzone ha attualmente una mostra a Rusko, nella biblioteca comunale ”Ruskotalo” intitolata B.A. ( acronimo di "Before Agricola" ovvero "Antecedente ad Agricola" ) che funziona come una sorta di preludio alla conseguente nella cattedrale. In Rusko, il punto di vista è il tempo prima di Agricola e il cambiamento di un'epoca tramite la sua opera.

Mazzone nasce a Torino nel 1982. Studia scenografia teatrale e lavora come grafico ed architetto. Grande viaggiatore, gira largamente Europa, Islanda, Groelandia e infine, nel 2015, arriva in Finlandia per una residenza artistica a Rauma. Qualcosa nella cultura finlandese tocca la sua anima connettendo un senso di libertà ́di espressione al tessuto culturale Finlandese. Il Kalevala, testo di identità nazionale gli e´di forte ispirazione, al punto tale da disegnare a matita la riproduzione su di un enorme foglio di carta da 97 x 4 metri, quello che oggi è ́conosciuto con il nome Rubedo. Ha ricevuto riconoscimento in diverse parti d'Europa ed è stato esposto al Turku Fair Centre nel 2022. Rubedo e’ figlio di una duplice identità che oltre al Kalevala, prende ispirazione dalla "Divina Commedia" di Dante Alighieri, analizzando temi quali l'esilio e il viaggio interiore.

Eccoci dunque nella Cattedrale di Turku, con una mostra commemorativa su Mikael Agricola. Ma cosa può dirci un italiano di Agricola, il padre della lingua finlandese?

"Il salto schematico dal mito e il necessario allontanamento, come ad esempio avvenuto per Rubedo, è decisamente sostanziale. In questa esposizione mi sono concentrato su Agricola come un personaggio storico che ha contribuito organicamente all'evoluzione della societa’ Finlandese. Nello scrivere la storia, le persone devono appoggiarsi ai fatti e alla veridicità, ma questo trascura qualcosa dell’essenza di Agricola. Vorrei portare qualche dettaglio in più, anche di profondità, nell'immagine mentale che i finlandesi hanno di Agricola. Magari anche nuovi punti di vista. La mostra riguarda ciò che ho sentito e sperimentato personalmente, nonché il modo in cui sono stato ispirato dal patrimonio culturale finlandese. Lo spazio dell’allestimento e’ parte del fascino di questa mostra: la Cattedrale di Turku era lo sfondo nel quotidiano di Agricola, il focus è quindi più sulla realtà storica che mitica.

Mazzone ha sempre disegnato. Il primo incoraggiamento lo ricevette da suo nonno, che lavorava nel settore cartario. Regalò preziosi quaderni da disegno al piccolo Enrico e raccontò vivide storie sulle foreste in Italia e d'oltralpe, accendendo così nell'animo del ragazzino l'amore per la natura. Come suo idolo Mazzone nomina Albrecht Dürer, artista e incisore tedesco degli inizi del 1500. Lo stile di Mazzone è infatti vicino allo stile ricco, realistico e infinitamente dettagliato dell’arte rinascimentale.

La tecnica del fumetto di Mazzone introduce nuovi livelli nel mito di Mikael Agricola e ben si addice ad una narrazione storica e coinvolgente per diverse fasce d’eta’.

- Agricola fu un vero riformatore del suo tempo, quando l'era cattolica si trasformò in protestantesimo, argomenta Mazzone – Ha sfidato alcuni vecchi dogmi e ha rimodellato la cultura. Ma in seguito egli stesso divenne una dottrina simile nella narrativa culturale finlandese, qualcosa che oggigiorno è familiare e sicuro. Trovo affascinante sbirciare dietro questo resoconto culturale, da la possibilità ́di poter prelevare continui stimoli sulla libertà di parola.

Lo stile del fumetto dettagliato funziona molto bene con la figura mitica di Agricola. L’esposizione si integra con l'atmosfera medievale della Cattedrale e aiuta lo spettatore a riflettere sull'idea di Agricola.

- Ho notato che i finlandesi tendono ad ammirare molto Agricola. Penso che la mia mostra continui questa abitudine, dal momento che lo stile comico che utilizzo nei miei disegni dà ad Agricola una sensazione quasi da supereroe. Soprattutto per i giovani questo tipo di approccio è molto familiare. Lo ammetto, uno dei miei obiettivi è rivolgermi alle generazioni più giovani prima che la dottrina di Agricola diventi permanente nella loro visione culturale. Ma naturalmente spero che la mia arte possa ispirare anche altri spettatori.

Nel 1500 Mikael Agricola camminava sotto le stesse volte della Cattedrale di Turku che oggi ci sovrastano, prima come Rettore della Scuola della Cattedrale, e succesivamente come Vescovo. La concomitanza tra il luogo della mostra e l’ambiente quotidiano e di lavoro di Agricola, che aggiunge un aspetto interessante al percorso d’arte. Agricola è tradizionalmente raffigurato come un impiegato accademico in compagnia di libri, senza alcun accenno di sorriso. Nell’arte di Mazzone vediamo lo zeitgeist e fotografie del tempo di Agricola, ma anche la giocosità, raramente sperimentata con Agricola.