Hemminki Olavinpoika kastetaan

Tapahtuu 28.5.1527:

Katariina on 27-vuotias ja Olavi 32-vuotias. He ovat vihdoin saaneet pojan. He ovat tuoneet lapsen kristillistä kastetta varten tuomiokirkkoon. Yleensä äiti saa lainkaan osallistua kastetilaisuuteen, sillä synnyttäneen naisen ajatellaan olevan epäpuhdas neljänkymmenen päivän ajan synnytyksen jälkeen, jonka jälkeen hänet kirkotetaan eli puhdistustoimituksella otetaan kirkkoon. Vaikka Katariina onkin voipunut synnytyksen jälkeen, hän on herkeämättä anonut päästä mukaan seuraamaan kastetta. Lopulta Katariinan epätavalliseen pyyntöön on suostuttu, mutta hän joutuu kuitenkin seuraamaan toimitusta kirkkosalin ulkopuolella.

Lapsi on vasta parin päivän ikäinen. Yleisen tavan mukaan hänet on tuotu kasteelle mahdollisimman pian, sillä kaste on portti niin kirkkoon kuin maalliseen yhteisöönkin. Kuoleman uhka on alati läsnä, eikä yhdenkään vastasyntyneen haluta joutuvan ikuiseen kadotukseen, mikä kastamattomana kuolemisesta olisi vääjäämättömänä seurauksena. Kastamaton lapsi ei myöskään voisi periä vanhempiaan.

Pitkä kastetoimitus on kaksiosainen. Ensin pappi toimittaa asehuoneessa ristillä siunaamisen, johon liittyy paholaisen manaaminen. Sen jälkeen siirrytään kirkon ovensuussa olevan suuren kastealtaan äärelle. Olavin ja Katariinan lapsi kastetaan valelemalla. Aiemmin lapset on kastettu upottamalla.

Kastetoimitus tapahtuu pääosin latinaksi. Kummeille osoitetut kysymykset pappi kuitenkin sanoo suomeksi. Lapsi saa nimekseen Hemminki, nimetäänhän lapset usein jonkun perheelle tärkeän pyhimyksen mukaan. Lopuksi pappi lausuu siunauksen sanat Hemmingille.


LÄHTEET

Häkkinen, Kaisa: Kasteen kaava vanhimmissa suomenkielisissä kirkkokäsikirjoissa. Teoksessa Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2016. Sivut 243–246.

Hiekkanen, Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla Otava, Helsinki 2003. Sivut 119–120

Pirinen, Kauko: Suomen kirkon historia 1. Keskiaika ja uskonpuhdistuksen aika. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo 1991. Sivut 171–172.

Lempiäinen, Pentti: Pyhät toimitukset. Kirjapaja 1985.